شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران- ::. آیین نامه های اجرایی
آیین‌نامه اجرایی ماده(۹) قانون حمایت از حقوق معلولان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/14 | 

آیین‌نامه اجرایی ماده(۹) قانون حمایت از حقوق معلولان 
شماره نامه: 101505/ ت55863ه
تاریخ:14/8/1398

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی _ سازمان برنامه‌وبودجه کشور سازمان بهزیستی کشور _ دانشگاه آزاد اسلامی

آیین‌نامه اجرایی ماده(9) قانون حمایت از حقوق معلولان 
ماده ۱ ـ  در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان: سازمان بهزیستی کشور
قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1396-
فرد دارای معلولیت: فرد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون.
فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط: فردی که بر اساس آزمون وسع مبتنی بر سامانه بانک اطلاعات رفاه ایرانیان در هفت دهک اول قرارگرفته و دارای معلولیت متوسط، شدید و خیلی شدید موضوع بند(4) ماده (1) این آیین‌نامه است.
واحدهای آموزش عالی: دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند.

ماده ۲- افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات مربوط به معافیت از پرداخت شهریه برای یک‌بار در هر مقطع تحصیلی در سقف سنوات مجاز آموزش رایگان بهره‌مند شوند.
تبصره- پرداخت شهریه برای دانشجویان شاغل به تحصیل در واحدهای خارج از کشور دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مشمول این آیین‌نامه نمی‌شود.

ماده۳- شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این آیین‌نامه در واحدهای آموزش عالی طبق ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر واحدهای آموزش عالی مربوط است.
ماده۴ - شهریه تحصیلی مشمولین این آیین‌نامه، حداکثر معادل شهریه همان رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می‌شود و باقیمانده شهریه  بر عهده فرد مشمول است.
ماده ۵- تسهیلات موضوع  این آیین‌نامه شامل دوره‌های آموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمی، دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر بشود و برای ادامه تحصیل دریکی از مقاطع تحصیلی بالاتر ملاک عمل باشد.
ماده ۶- فرد دارای معلولیت که از راتبه تحصیلی (بورسیه) استفاده نموده یا مشمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش‌وپرورش- مصوب 1396- قرار گیرد، مشمول استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه نیست.
ماده ۷- واحدهای آموزش عالی موظفند نسبت به ثبت‌نام، انجام امتحانات و صدور مدرک افراد پذیرفته‌شده موضوع این آیین‌نامه بدون دریافت شهریه از فرد مشمول اقدام نمایند.
ماده۸- سازمان موظف است پس از ثبت‌نام، نسبت به تسویه‌حساب فرد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط با واحدهای آموزش عالی حداکثر تا پایان همان سال تحصیلی اقدام نماید.
ماده ۹- سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز سنجش آموزش پزشکی و مراکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی موظفند فهرست افراد دارای معلولیت پذیرفته‌شده در واحدهای آموزش عالی در هرسال تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.
ماده۱۰- سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است هرساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را بر اساس پیشنهاد سازمان در ردیف بودجه سنواتی مربوط پیش‌بینی نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

...
منبع : 
...
سایر قوانین و آیین نامه ها :
نشانی مطلب در وبگاه شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران:
http://shamdani.com/find-1.100.9957.fa.html
برگشت به اصل مطلب