طرح پلاک ویژه خودروهای افراد دارای معلولیت

طرح پلاک ویژه خودروهای افراد دارای معلولیت

طرح پلاک ویژه معلولان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک به شرح ذیل تصویب شد.
 
ماده ۱) وضعیت
۱-۱   اطلاعات
با توجه به محدودیت جسمی، حرکتی و مشکلات فراروی معلولین عزیز در ترددهای روزمره ، اعم از ترددهای عادی و ترددهای ویژه به مراکز درمانی و غیره، پیش بینی تمهیدات و ایجاد امکانات جدید به منظور تسهیل در تردد آنان لازم و ضروری به نظر می رسد.
۲-۱- اهداف
۱ -۲-۱- ایجاد سهولت در تردد معلولین
۲-۲-۱- استاندارد سازی نحوه ارائه خدمات به معلولین محترم در امور راهنمایی و رانندگی
۳-۱- امکانات
۱-۳-۱- واحد شماره گذاری مراکز استان
۲-۳-۱- موسسه راهگشا
۳-۳-۱- فاوا ناجا

ماده ۲) ماموریت
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( پلیس راهور) ماموریت دارد بمنظور سهولت در تردد معلولین گروه های شدید / خیلی شدید خصوصاً دسترسی آنان به مراکز درمانی نسبت به شماره گذاری یا تبدیل پلاک خودروی متعلق به عزیزان یاد شده به پلاک ویژه معلولین اقدام نمایند.
۱-۲- مستندات قانونی طرح
۱. ماده ۴ قانون ناجا
۲. بند ۱۴ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ هیات محترم وزیران

ماده ۳) اجراء
۱-۳- تدبیر کلی عملیات
این پلاک در این مرحله صرفاً جهت شماره گذاری خودروهای سواری شخصی تحت تملک معلولان گروههای شدید/ خیلی شدید اجرا و همچنین تقاضای این پلاک اختیاری بوده و در صورت عدم تمایل معلولین محترم طبق روال سابق از پلاک عادی استفاده گردد.
۲-۳- خصوصیات پلاک 
۱-۲-۳- این پلاک در اندازه و مشخصات پلاکهای کشوری ۱۱ × ۵۲ ساخته می شود.
۲-۲-۳- رنگ پلاک: رنگ زمینه پلاک سفید، رنگ نوشتار مشکی و هات استمپ با نوشتار کلمه پلیس ایران به فارسی و انگلیسی.
۳-۲-۳- در این پلاک به جای کد حرفی از علامت انسان نشسته بر روی صندلی چرخدار استفاده میگردد.
۴-۲-۳- در این پلاک از یک عدد دو رقمی در سمت چپ، یک عدد سه رقمی در سمت راست آرم صندلی چرخ دار استفاده شده که حاکی از توالی شماره پلاک می باشد.

تذکر: در تقسیم بندی پلاک ویژه جانبازان و معلولین، هر سریال پلاک مرکز استان به دو قسمت تقسیم می گردد. بطور مثال:
الف: از شماره های انتظامی ۱۱۲-۱۱ ایران ۱۱ تا ۹۹۹-۴۹ ایران ۱۱ ویژه جانبازان
ب: از شماره های انتظامی ۱۱۱-۵۱ ایران ۱۱ تا ۹۹۸-۹۹ ایران ۱۱ ویژه معلولین می باشد.
۵-۲-۳- در کادر سمت راست از یک عدد دو رقمی استفاده شده که معرف محل سکونت مالک پلاک میباشد.
۶-۲-۳- این پلاک صرفاً با کد مراکز استان و تهران بزرگ برابر جدول پیوستی تولید و قابل تخصیص می باشد. 
۷-۲-۳- در ذیل آرم صندلی چرخ دار کلمه معلولین به زبان لاتین و کد محل سکونت مالک و در سمت راست آن، تاریخ تولید پلاک با استفاده از لیزر حکاکی می گردد.
۸-۲-۳- در سمت چپ دارای نوار عرضی آبی رنگ، نقش پرچم مقدس ایران اسلامی در قسمت بالا و کلمه حرف I.R.IRAN در ذیل آن.
۹-۲-۶۳- کد حرفی پلاک : با عنایت به اینکه در ترکیب پلاکهای جدید از کد حرفی به عنوان ممیزه سوم از سمت چپ استفاده گردیده و این موضوع یکی از ویژگیهای نرم افزاری شماره گذاری و اجرائیات برای تخصیص پلاک و ثبت تخلفات می باشد و از سوی دیگر در فیزیک پلاکها بجای کد حرفی از آرم ویلچر استفاده شده است، لذا به منظور انجام عملیات تخصیص پلاک و همچنین ثبت تخلفات از کد حرفی ( ژ ) در نرم افزار استفاده می گردد.
۱۰-۲-۳- شرایط معلولان برای دریافت پلاک ویژه : این پلاک صرفاً به آندسته از معلولینی که در کارت معلولیت آنها کلمه شدید یا خیلی شدید درج شده باشد و از طرف سازمان بهزیستی استان مربوطه کتباً معرفی شده باشند، تعلق می پذیرد.
۳-۳- مزایای پلاک
۱-۳-۳- استفاده از پارکینگ های حاشیه ای معابر و پارکینگ هایی که مختص معلولین تابلو گذاری شده است.
۲-۳-۳- ورود به محدوده طرح ترافیک در شهرهای دارای محدوده ترافیکی که مراکز درمانی ویژه این قبیل افراد در داخل محدوده قرار دارد و یا اینکه محل سکونت آنها داخل محدوده واقع شده است.
۳-۳-۳- تمامی عوامل انتظامی اعم از راهور و سایر رده های ناجا با رویت خودرویی که دارای این پلاک میباشد بر حسب ضرورت موظفند به راننده مراجعه نمایند و به هیچ وجه حق احضار راننده را به دلیل مشکلات جسمی و حرکتی ندارند.
۴-۳- استفاده کنندگان از پلاک:
۱-۴-۳- مالک پلاک : برابر ماده ۳ آئین نامه راهنمایی و رانندگی پلاک ها به نام مالک صادر می گردد لذا صرفاً دارنده پلاک مجاز به رانندگی با این خودرو می باشد.
تذکر: با توجه به اینکه برخی از این عزیزان بدلیل عدم توانایی جسمانی قادر به رانندگی نمی باشند لذا مالک پلاک مجاز به انتخاب و معرفی یکی از افراد ذیل به عنوان راننده می باشد.
۱-  همسر     ۲ – فرزندان         ۳ – پدر        ۴ – مادر              ۵ – برادر              ۶ خواهر
۵-۳- مدارک لازم برای تخصیص پلاک ویژه :
خدمات شماره گذاری پلاک ویژه معلولین، صرفاً به آندسته از معلولینی که اسامی آنها در CD حاوی اطلاعات افراد واجد شرایط که از طرف سازمان بهزیستی کشور تهیه و ارائه شده و در سایت فاوا پلیس راهور ناجا قرار داده شده است تعلق می پذیرد. و منبعد ملاک جهت تخصیص پلاک ویژه معلولین صرفاً ارائه معرفی نامه کتبی از استان مربوطه، کارت معلولیت معتبر با کد ده رقمی با درج گروههای شدید/ خیلی شدید، می باشد.
۱-۵-۳- ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان مربوطه برابر نمونه پیوستی
یادآوری : برابر هماهنگی های به عمل آمده با سازمان بهزیستی کشور مقرر گردیده از طریق سازمان بهزیستی در تهران و استانها برابر فرم پیوستی معلولین عزیز مشمول این طرح را به واحدهای شماره گذاری معرفی نمایند.
۲-۵-۳- ارائه اصل و فتوکپی کارت معلولیت معتبر حاوی کد ده رقمی که در کارت مذکور کلمه شدید/ خیلی شدید  درج گردیده باشد. برابر نمونه پیوستی 
۳-۵-۳- اصل شناسنامه معلول- کارت ملی – کد پستی
۴-۵-۳- تکمیل فرم واگذاری پلاک ویژه معلولین توسط فرد معلول ( پیوست ۵ )
۵-۵-۳- اصل سند مالکیت خودرو به نام معلول
۶-۵-۳- اصل بیمه نامه شخص ثالث
۷-۵-۳- فیش پرداخت بهای پلاک
۸-۵-۳- ارائه مفاصا حساب دیون دولتی که بر حسب مورد اعلام می گردد، ( مانند عوارض ۱۰% ارزش گمرکی کالا برای خودروی وارداتی و یا شرط اسقاط خودروی فرسوده )
۹-۵-۳- اصل سند گمرکی در خصوص خودروی وارداتی
۶-۳- نحوه و شرایط شماره گذاری
۱-۶-۳- انجام شماره گذاری با این پلاک و خدمات پس از شماره گذاری صرفاً در واحدهای شماره گذاری راهور در مراکز استانها انجام می گیرد.
تذکر: روسای پلیس راهور استانها و مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا می توانند پس از کنترل و تکمیل بودن مدارک جهت بازدید و تخصیص پلاک مراتب را به مراکز تعویض پلاک مرکز استان ارجاع نمایند.
۲-۶-۳- شماره گذاری این خودروها با پلاک ویژه معلولین در کارخانجات ممنوع بوده و می بایستی خودرو با استفاده از خودروبر به واحد های شماره گذاری فوق الذکر منتقل شوند
۱-۲-۶-۳-  ارائه معرفی نامه و تقاضا به رئیس راهور و صدور دستور شماره گذاری
۲-۲-۶-۳- صدور دستور انجام کار توسط رئیس واحد شماره گذاری
۳-۲-۶-۳- دریافت اسناد و مدارک مندرج در بند ۵-۳ توسط متصدی شماره گذاری
۴-۲-۶-۳- بررسی مدارک، واریزی دیون دولتی و مطابقت آنها با دستورالعمل های مربوطه
۵-۲-۶-۳- بررسی مجدد مدارک توسط متصدی و تحویل پرونده به رئیس شماره گذاری
۶-۲-۶-۳- کنترل مدارک توسط رئیس شماره گذاری و مطابقت با دستورالعمل ها  و مقررات و صدور دستور شماره گذاری
۷-۲-۶-۳- تحویل پرونده به کاربر شماره گذاری
۸-۲-۶-۳- تحویل اسناد مالکیت خودرو به کارشناس عالی بازدید
۹-۲-۶-۳- بازدید از خودرو توسط کارشناس عالی و اعلام نظر درخصوص اصالت آن و درج نتیجه بازدید در ذیل مالکیت
۱۰-۲-۶-۳- ورود اطلاعات متقاضی به سیستم شماره گذاری و تخصیص پلاک
۱۱-۲-۶-۳- صدور شناسنامه مالکیت خودرو و امضاء آن توسط کاربر و ممهور نمودن آن به مهر اسمی
۱۲-۲-۶-۳- بررسی مجدد شناسنامه توسط رئیس واحد شماره گذاری / مدیر فنی و در صورت فقدان هرگونه مشکل یا ایراد ، امضاء شناسنامه مالکیت توسط ایشان و ممهور نمودن آن به مهر واحد شماره گذاری
۱۳-۲-۶-۳- ارسال مدارک (کاردکس، فیش های عوارض دیون دولتی و اسناد گمرکی به بایگانی )
۱۴-۲-۶-۳- عودت مدارک خودرو و شناسنامه مالکیت به مالک
۱۵-۲-۶-۳- صدور حواله پلاک
۱۶-۲-۶-۳- نصب زوج پلاک ویژه معلولین بر روی خودروی مربوطه در مرکز تعویض پلاک
۱۷-۲-۶-۳-درخصوص خودروهای وارداتی واحد شماره گذاری موظف است ضمن درج شماره پلاک، تخصیص و تاریخ شماره گذاری بر روی سند گمرکی حداکثر ظرف مدت یک هفته اصل سند گمرکی را به گمرک مربوطه ارسال و اعلام وصول آن را دریافت نمایند .
۷-۳ شرایط اختصاصی خودرو
چنانچه مالک پلاک رأساً اقدام به رانندگی نماید، خودرو قبل و یا بعد از شماره گذاری بر حسب محدودیت های ذکر شده در گواهینامه رانندگی ایشان به آلات و ادوات مربوطه در مراکز مجاز تجهیز گردد .
۸-۳ نقل و انتقال مالکیت و یا تعویض پلاک
۱-۸-۳- چنانچه معلولین عزیز از قبل دارای خودرو با پلاک عادی بوده و یا نسبت به تهیه خودرو دست دوم اقدام نموده اند، فرآیند تعویض پلاک و تخصیص پلاک ویژه و ثبت نقل و انتقال مالکیت با رعایت
دستورالعمل های مربوطه منوط به تقاضای شخصی بلامانع می باشد ( ماده ۲۰ آئین نامه راهور ) .
تذکر : به هر فرد معلول صرفاً یک زوج پلاک ویژه معلولین و فقط برای خودرو سواری  تخصیص داده می شود .
تخصیص پلاک ویژه معلولین به وسایل نقلیه باربری، مسافر بری و غیره ممنوع می باشد .
۲-۸-۳- درصورتی که معلولان محترم قصد فروش خودروی خود را داشته باشند بلافاصله باید به واحد شماره گذاری / مرکز تعویض پلاک استان مراجعه و نسبت به ثبت نقل و انتقال در سیستم راهور و فک پلاک اقدام نمایند.
۳-۸-۳- اسناد و مدارک مورد استفاده برای این پلاک
پس از شماره گذاری خودروی متعلق به عزیزان موصوف از کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت مورد استفاده برای سایر خودرو استفاده می گردد .
۹-۳ زمان اجرای طرح :
طرح از ابتدای هفته بهزیستی در سالجاری آغاز و به طور همزمان در کل کشور اجرا می گردد .
ماده ۴ : دستورات اداری و پشتیبانی
۱-۴ بنیاد تعاون ناجا- موسسه راهگشا، تا تاریخ ۲۲/۴/۸۹ نسبت به تولید و تحویل حداقل ۵۰ زوج پلاک بر مبنای کد پلاک های جدول شماره ۲ و با رعایت بند تذکر فراز ۴-۲-۳ مندرج در صفحه ۲ این دستورالعمل ضمن درج کلمه معلولین بصورت لاتین و با استفاده از لیزر در ذیل پلاک ها، به راهور استان ها اقدام نمایند .
ماده ۵ : فرماندهی
فرماندهی و نظارت کلی بر اجرای طرح با رئیس پلیس راهور ناجا، در غیاب ایشان با جانشین وی خواهد بود .

 

کلیدواژه ها: معلول | معلولان | افراد دارای معلولیت | توان یابان | حقوق | اپلیکیشن | معلولین | سلامت | بهداشت فردی | مددکاری | ضایعه نخاعی | توانبخشی | فلج اطفال | آسیب نخاعی | قطع عضو | جانبازان | هوش مصنوعی | معلول | معلولان | افراد دارای معلولیت | توان یابان | حقوق | اپلیکیشن | معلولین | سلامت | بهداشت فردی | مددکاری | ضایعه نخاعی | توانبخشی | فلج اطفال | آسیب نخاعی | قطع عضو | جانبازان | هوش مصنوعی |


دفعات مشاهده: 1203 بار   |   دفعات چاپ: 107 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

همراه شویم


   

شمعدانی کیست؟

  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران ـ شمعدانی ـ به منظور اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به تک تک افراد جامعه کشورعزیزمان ایران راه اندازی شده است.
    شمعدانی به یک درد مشترک می پردازد.
  • درد قریب به بیست میلیون شهروند ایرانی یعنی " معلولیت " ؛ شهروندانی که با موضوع معلولیت دست به گریبانند حال یا خود عضوی دچار معلولیت دارند یا یکی و شاید دو یا سه یا ... نفر از اعضای خانواده اشان معلولیت دارند یا عضو تیم بزرگ و دلسوز توانبخشی ایران می باشند.
  • در شمعدانی می توانید از اهم اخبار معلولان، مناسب سازی محیط های شهری ( چه در همین تهران خودمان و چه در روستای خود شما)، بحث و جدلهای دولتمردان درباره معلولان، ورزش، قوانین و مقرارت کشوری و بین المللی، مقاله های مفید و سودمند و هر مطلبی مرتبط با معلولیت آگاه شوید.

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

  • كل کاربران ثبت شده: 53 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • ميهمانان در حال بازديد: 26 کاربر
  • تمام بازديد‌ها: 25328082 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1811 بازدید

شمعدانی حمایت می کند


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb