شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران- اخبار بین المللی معلولین
اعتراض انجمن معلولین در فرانسه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعتراض انجمن معلولین در فرانسه

اعتراض انجمن معلولین به اجرا نشدن وعده‌های دولت - انجمن‌های حمایت از معلولین دولت را در رابطه با افزایش کمک هزینه معلولین بزرگسال به میزان کمتر از آنچه وعده شده بود، به باد انتقاد گرفتند.
علی رغم قول نیکلا سرکوزی به افزایش این کمک هزینه به میزان ‪ ۲۵‬درصد طی ‪۵‬ سال آتی ، افزایش وعده شده طی یک دوره ‪ ۶‬ساله اعمال خواهد شد. بدین ترتیب کمک هزینه معلولین بزرگ سال در سال ‪ ۲۰۱۱‬بجای ‪ ۵/۴‬درصد تنها به میزان ‪ ۳‬درصد افزایش می‌یابد.
طبق اظهارات مسولین انجمن معلولین فرانسه، معلولین بزرگ سال با دریافت کمک هزینه‌ای معادل ‪ ۶۳/۶۹۶‬یورو در ماه ، به میزان قابل توجهی در زیر خطر فقر قرار دارند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران:
http://shamdani.com/find.php?item=1.108.1767.fa
برگشت به اصل مطلب