شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران- جملات حکیمانه
بامداد با راز و نیایش : یکشنبه 26 مهرماه 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۶ | 

🌞بامداد با راز ونیایش
یکشنبه ۹۴/۷/۲۶

همرازان درود......

 به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم از اوست


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


الهی؛
تو در ازل ما را برگرفتی و کسی نگفت که بردار. اکنون که برگرفتی نه بگذار و در سایه لطف تو خود میدار.
الهی؛
آنچه ناخواسته یافتنی است، خواهنده آن کیست؟ و آنچه از پاداش برتر است پرسش در جانب آن چیست؟ پس هر چه از باران منت است بهار آن دمی است و دانش و کوشش محنت آدمی است.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


همرازم،
جاده موفقیت مستقیم نیست،،پیچی دارد بنام "شکست"،،،دور برگردانی بنام "سردر گمی"،،،،سرعت گیر هایی بنام "افکار منفی"،،،و چراغ قرمزهایی بنام "دشمنان"،،، اما....

اگر یدکی بنام "اراده" داشته باشیم،،،موتوری بنام "استقامت"،،،وراننده ای بنام "خدا"،،،
بجایی خواهیم رسید که موفقیت نام دارد....

روزتان مملو از آرامش🌹

نشانی مطلب در وبگاه شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران:
http://shamdani.com/find.php?item=1.148.8382.fa
برگشت به اصل مطلب