شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران- جملات حکیمانه
بامداد با راز و نیایش : چهارشنبه 22 مهرماه 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۷/۲۲ | 

🌞بامداد با راز و نیایش
چهار شنبه ۹۴/۷/۲۲

همرازان درود

🌹بیداری ما در این روز یک فرصت تکرار نشدنیست 🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
الهی!
یکتای بی‌همتایی، قیّوم توانایی، بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفّایی، از شریک مبرّایی، اصل هر دوایی، داروی دلهایی، شاهنشاه فرمانفرمایی، معزّز به تاج کبریایی، مسندنشین استغنایی، به تو رسد ملک خدایی.
مرادریاب ...
که تنها تو ،برهرچیز توانایی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
همرازم ؛
هر وقت به اوج ناامیدی رسیدی،نزدیک ترین روزنامه ای که روی زمین افتاده را بردار و این بار خیلی عمیق تراز هر بار به صفحه تسلیت ها نگاهی بینداز ....

صاحبان این چهره ها همه کسانی بودند که یک روز حسابی به سر و صورتشان رسیده اند  و بهترین لباسهایشان را پوشیدند و برای گرفتن چند قطعه عکس 4×3 به معروف ترین آتلیه های عکاسی رفتند. رفتندتا اعلام کنند وجودشان را در پای انواع تصدیق ها ،کارت ها ،گواهی ها و گزینش ها ، تا سندی برای اعلام  وجود داشته باشند.
اما در آن لحظه که دوربین عکاسی روی چهره های ژست گرفته آن ها فلاش زده کجافکر می کردند که همین عکس،البته مزین به  یک نوار سیاه رنگ اعلام آخرین حضورآنها بر صفحه زندگی ست؟!! .

اما تو زنده ای ........

        من زنده ام........

                 ما زنده ایم.........

هنوز هم دمای بدن ما  ٣٧ درجه  است . هنوز هم قلب ما میتپد.هنوز هم این مهلت را داریم که بخندیم و تا گرفتن آخرین عکس ..
شاید هنوز هم ما فرصت داریم....

طلوع امروزرتان مبارک🌹

نشانی مطلب در وبگاه شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران:
http://shamdani.com/find.php?item=1.148.8364.fa
برگشت به اصل مطلب