ویلچرهای جدیدی که می توانند امید را درزندگی افرادنخاعی زنده کنند

 

ویلچرهای جدیدی که می توانند امید را در زندگی افراد نخاعی زنده کنند

 

AWT IMAGE


  زندگی برای افراد دارای ناتوانی های جسمی مشکل است ، چراکه برخی از آنان باید برای رفع نیازهای روزمره خودبه دیگران تکیه کنند. اما درحال حاضر طراحان با همکاری پزشکان درسرتاسر دنیا درتلاشند تا راه حلهائی را در قالب ساخت اندام ها ی مصنوعی یا وسائل کمک حرکتی پیدا کنند تا زندگی افراد ناتوان راتاحدامکان بهترکنند. دراین مقاله تعدادی ازجالب ترین ویلچرهای طراحی شده که می توانند بارقه های امید رادرزندگی افرادمبتلا به ناتوانی های جسمی روشن نمایند ، معرفی می گردند.


ویلچر با قابلیت ایجاد حالت ایستاده

AWT IMAGE

 

این ویلچر بوسیله یک استرالیائی تباربه نام جیک ادی Jake Eadie)) طراحی گردیده ودرابتدا به عنوان بخشی ازپروژه دانشگاهی سال آخرو به عنوان یک طرح ابتکاری ارائه شد. اما همزمان با آن یک راه حل عملی برای کمک و حمایت ازافراد دارای ناتوانی جسمی طراحی شده که آنها راقادرمی سازد که به اطراف نیزحرکت کرده و کارهای روزمره خودراانجام دهند.


ویلچربرقی مدل Movetto px4

AWT IMAGE


این ویلچربه طورخاص برای افراد مبتلا به ناتوانی های جسمی طراحی شده است . طراح Movetto px4 ، شخصی به نام Pamela Lindgren می باشد . این وسیله یک ویلچرکاربردی است که شبیه به یک Segway حرکت می کند .مضافا" اینکه به عنوان یک صندلی برا ی رانندگی خودرو هم عمل می کند. افزایش راحتی وقابلیت حرکتی آن برای انجام فعالیت بدنی مواردی هستند که ساخت آن را به چالش کشیده اند، این ویلچربرقی نه تنها ازجنبه راحتی و برا ی محیطهای دوستانه طراحی شده ، بلکه با داشتن کمربند ، ایمنی اطمینان بخشی را نیزفراهم می آورد.


ویلچرفیبر- کربن نیمبل ( Nimbl)

AWT IMAGE


این ویلچربرای استفاده درمحیط های خانگی و فضاهای بسته بوسیله Lawrence Kwok طراحی شده ، وویلچری بی نظیراست که بدون محدودیت حرکتی با عث افزایش حوزه دسترسی فرد درمنزل می گردد. ازمهمترین خصوصیت آن داشتن یک پایه فیبرکربنی است که یک بازوی بالابرنده 10 اینچی درخودجای داده است و دارای چرخهای موتورداربدون پره و باتری قابل شارژداخلی است ، همچنین این ویلچر،یک کنترل کننده روی دسته صندلی دارد که اجازه کنترل دستی به چپ وراست رافراهم می آورد.


صندلی ایکس پروفسوراستیم پانک (Steampunk )

AWT IMAGE


این ویلچرترکیبی ازشکل صندلی گهواره ای سال 1875به عنوان "جایگاه استلیک " ملکه ویکتوریا با ویلچربرقی پرموبیل سی 300 است که توسط دانیل والدزطراحی شده است . این ویلچرکه به صندلی ایکس پروفسوراستیم پانک معروف گردیده ، مجهزبه یک سیستم صوتی دیجیتالی ، یک ظرف محتوی عصاره کرانبری ، پردازنده صوتی حساس به زمان حوادث ودستگاه ضددود قابل حمل برای جریان انداختن هوای ساکن وبطورکلی برای افرادمبتلا به اختلالات جسمی ودرحالات مختلف روزمره می باشد .


ویلچر Self-powered

AWT IMAGE


گروهی ازطراحان کره جنوبی ، شامل مین جووکیم (Min-Goo Kim ) ، یون-جین چانگ ( (Yun-Jin Chang وسو-اون پارکز( (Su-Eun Park s ویلچری را ابداع نمودند که ضمن افزودن توانائی حرکت به زندگی یک فردناتوان ،می تواندهمزمان با حرکت فرددرطول روز کارتولید وذخیره برق را نیزانجام داده و در شب مسیرخودرا روشن کنند. این مسئله نه تنها برای استفاده کنندگان آن ایمنی خوبی فراهم می نماید، بلکه انرژی مثبتی درآنها ایجاد می کند که باعث افزایش نشاط زندگی آنان می گردد.


ویلچربدون پره ی توماس راس ( Thomas Ross)

AWT IMAGE
 

طراحی این ویلچر توسط توماس راس وهمکاری دی و، کوچران Dave Cochrane) ) انجام شده که ضمن ایجاد حرکتی آسان وراحت برای استفاده کنندگان ، دارای یک سیستم هوشمندحرکتی می باشد . درواقع این ویلچرمجهزبه یک دستگاه روان کننده حرکت است که در قسمت پشتی آن قرارگرفته است .همچنین صندلی پارچه ای نازک ومشبک آن برای ازبین بردن اثرات منفی ویلچرهای فعلی طراحی شده است.


 ویلچرباقابلیت بالارفتن صندلی

AWT IMAGE


بطورکلی وقتی حرکت ویلچر خیلی روان باشد، نه تنها وضعیت با ثبات وامنی رابرای یک فردویلچری فراهم نمی آورد ، بلکه باعث عدم دسترسی فرد به اشیاء روی قفسه ها وجاهای دیگرمی گردد. نیکولاس بون هوم میوآ (Nicolas) برای حل این مشکل ویلچری با قابلیت بالارفتن صندلی طراحی نموده است. چرخهای عقب این ویلچر بزرگترهستند ومحورهای آن به گونه ای طراحی شده که به افراد دارای توانائی حرکتی کم کمک می کند تا بتوانندخودرابالا برده وازسطح زمین جدا کنند. با این نوع ویلچرفردقادراست به اشیائی که دربلندی قراردارند، دسترسی پیداکند.


ویلچرکشوئی Combed

AWT IMAGE


معمولا"حرکت ازتختخواب به ویلچروبالعکس برای افرادناتوان کاری مشکل بوده وآنها راازنظرجسمی به چالش کشانده وآنان را مجبورمی کند تابرای رفع نیازهای اساسی خودبه دیگران وابسته باشند. اما برای یافتن راه حل این مشکل ، پاتریک دکر(Patrick Decker ) واحدی چندکاره به نام “Combed” اختراع کرده که درموقع نیاز، می توان قسمت کشوئی آن را اززیرقالب U شکل تخت بیرون کشید تا بدون اتلاف وقت وزحمت زیاد به شکل ویلچردرآید.


ویلچرهای با ساختارفوم

AWT IMAGE


این ویلچرکه دراصل برای تولید درسطح ملی طراحی شده ، وسیله ای است قابل حمل وچرخدار که به افرادناتوان اجازه می دهد که خیلی راحت وسریع وبدون نیاز به تلاش زیاد ، بتوانند حتی برروی زمینها ی ناهموارحرکت کنند وطوری طراحی شده که می توان آن را به صورت دستی وبرقی حرکت داد . این ویلچرها از فوم ساخته شده اند که علاوه برسبک بودن قیمت پائینی نیزدارند.


ویلچر با چرخهای بدون پره

AWT IMAGE


این ویلچرها باالهام ازدوچرخه ها وموتورسیکلتهای بدون پره ساخته شده اند. ویلچربدون پره توسط جاناتان اوکوننر ( Jonathan O’Conner) طراحی شده که فرد هنگام استفاده ازآن ازنظرجسمی به تلاش چندانی نیازندارد و برای افراد ناتوان جوان وفعال درنظرگرفته شده است . صندلی این ویلچردارای بافت پارچه ای مشبکی است که برروی قالبی سبک وازجنس الیاف کربن نصب شده است.


ویلچرقابل تنظیم

AWT IMAGE


کتی کارلسون Katie Carlson)) فارغ التحصیل رشته طراحی صنعتی دانشگاه ایالت اوهایو (Ohio ) یک ویلچر قابل تنظیم برای کودکان بین گروه سنی 3 تا 10 ساله که ازنظرجسمی در معرض خطرسقوط قراردارند ، طراحی کرده است . قالب ویلچر بین 10 تا 18 اینچ متغیراست. پهنای موردنظربرای قالب ویلچربوسیله سه میله قابل برداشت وبا طولهای مختلف تغییرمی یابد که باعث حفظ استحکام قالب نیزمی شود . همچنین دارای یک جاپائی است که برای ثابت نگه داشتن پاهای کاربران گوناگون قابلیت تا شدن دارد .

ویلچر All mountain

AWT IMAGE


این ویلچر توسط یک آرژانتینی به نام فرانسیسکو لوپین طراحی شده و با داشتن یک اهرم دستی کمکی یک ویلچرکاری محسوب می شود وترکیبی از ویلچرهای معمولی با ویلچرهای ورزشی می باشد وازنظراستحکام بسیارقابل اطمینان است . این ویلچربرای افرادی طراحی شده که مهارتهای حرکتی آنان دراندامهای تحتانی کاهش یافته ومجهزبه یک سیستم تعلیق است که متناسب با وزن تنظیم می شود و همچنین یک تنظیم کننده برای تنظیم میزان تحدب چرخهای جلوداشته و یک کمربند ایمنی قابل تنظیم نیزدارد.


ویلچربرقی Urban

AWT IMAGE


این ویلچرکه طراح آن بن تروپ (Ben Thorpe ) انگلیسی تبار است تمام برقی بوده و قابلیت بالابری دارد بطوری که طی یک مکانیسم بالارونده ، فرداستفاده کننده برای بهبود دسترسی خود دروضعیت عمودی قرارمی گیرد ، ازاین رو او می تواند درزندگی روزمره خود به صورت چهره به چهره با مردم صحبت کند. ویلچر Urban طبق اعلام طراحش ، روی چرخهای بدون پره حرکت می کند و بمنظورکاهش مقاومت چرخ دارای یک سیستم حمل توپی محکم است که نه فقط ظاهری شیک به آن داده ، بلکه باعث افزایش کارآئی آن شده است.


ویلچرتانکی (تانک چیر)

AWT IMAGE


تانک چیر، ویلچرجالبی است که با لاستیکهای بادی مختلف ، چرخهای بزرگتر، موتورقوی تروجت اسکی بسیارقوی قابلیت حرکت دربرف رادارد و به نظرمی رسد با چرخهایی که دارد برای سواری درشرایط مختلف قابل استفاده است.

 
ویلچرگراندد ،روبز، بنک ( Granddad Robs Bank Wheelchair)

AWT IMAGE


گرانددها دارای لاستیکهای بزرگ وقوی بوده و چارچوبی قوی دارند. یکی ازکاربران آن با سنی حدود 65 تا 70 ساله چنین می گوید : من می توانم با این ویلچر برقی درسواحل بگردم وازدست خیلی ها فرارکنم.


منبع : مقاله "ویلچرهای جدیدی که می توانند امید را درزندگی افرادنخاعی زنده کنند  " ترجمه : مهندس  عباس کاشی -انتشار مرکز  ضایعات نخاعی - آذر 1389  برگرفته از سایت http://www.thedesignblog.org


دفعات مشاهده: 8729 بار   |   دفعات چاپ: 1918 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 271 بار   |   1 نظرCAPTCHA

نظرات کاربران

نظر ارسال شده توسط اكبري در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۶
سلام
مقاله جالبي است. البته اميدوارم روزي شاهد دسترسي هر چه بيشتر و راحتتر معلولين عزيز به اين ابزار كمكي باشيم.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شمعدانی | پایگاه اینترنتی معلولان ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved |

Designed & Developed by : Yektaweb